REKLAMAČNÍ ŘÁD


Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:

Ústín 84, 783 46 Ústín

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat a bez zbytečného odkladu informovat prodejce o zjištění závady. Reklamaci ji možné podat těmito možnostmi:

  • na e-mailovou adresu: kosmetika@lovem.cz
  • poštou (bez dobírky) na adresu provozovatele
  • telefonicky tel.: +420 601 535 430

Následně je nutné toto zboží dodat prodejci a to těmito způsoby:

  • Českou poštou na adresu: Martina Skaličková, Ústín 84, 783 46 Ústín (poslat bez dobírky)
  • osobním předáním v Olomouci

Povinnosti prodávajícího

Reklamační protokol je zaslán zákazníkovi na e-mailovou adresu neodkladně od obdržení reklamace. Informovat se o průběhu reklamace můžete na čísle: +420 601 535 430.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do měsíce ode dne oznámení reklamace. Po vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem s vyrozuměním. Po obdržení tohoto e-mailu se považuje reklamace za vyřízenou. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má zákazník právo, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Při vyřizování reklamace je nutné elektronicky na e-mail zaslat popis závady.

Reklamace uplatněná v záruční době

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů spojené s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen zaslat písemné odůvodnění zamítnutí reklamace a kupující nemá nárok na náhradu všech spojených nákladů.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

  • neodborném zacházením
  • zboží poškozeno živly
  • pokud spotřebitel bude mít na výrobky alergickou reakci nebo jiné zdravotní potíže (nelze uznat za vadu výrobku)

Náklady na dopravu při reklamaci

V případě reklamace hradí prodejce minimální náklady spojené se zasláním zboží zpět....